«Καμπανάκι» για την κτηνοτροφία από τις ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις


Τον κίνδυνο να δεχτεί ισχυρό πλήγμα η κτηνοτροφία σε περίπτωση που υιοθετηθούν από την Ε.Ε. ανέφικτοι, μη ρεαλιστικοί, στόχοι μείωσης εκπομπών μεθανίου και αμμωνίας στην νέα «Ευρωπαϊκή πολιτική ποιότητας του αέρα» επισήμαναν οι ...

κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca κατά την διάρκεια εκδήλωσης διαβούλευσης που διοργανώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου από τον ευρωβουλευτή και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του ευρωκοινοβουλίου κ. Jim Nicholson.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε «Ο γεωργικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμος να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ορισμένοι από τους στόχους μείωσης των εκπομπών που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (NEC) είναι απαράδεκτοι. Οι αγρότες έχουν ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη».


Στην συνέχεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων και ο γαλακτοπαραγωγός Robert Brunt, από το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε πως το 70% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του είναι σε ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες και έχει ξοδέψει τεράστια ποσά σε έργα πρόληψης της ιλύος από την είσοδο στο νερό. Έχει, επίσης, μειώσει τη χρήσης λιπασμάτων κατά 40%. «Με την κατάρρευση των τιμών του γάλακτος, υπάρχει ελάχιστα χρήματα για να επενδύσουμε ή να ικανοποιήσουμε δαπανηρούς κανονισμούς», προειδοποίησε και επισήμανε ότι περαιτέρω περικοπές θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμες και επιτεύξιμες. Ο Kasper Thormod Nielsen από την Arla Foods τόνισε επίσης το γεγονός ότι η ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2050 και οι αγρότες πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν αυτή την επερχόμενη ζήτηση.

Καταλήγοντας οι ευρωπαίοι αγρότες και οι γεωργικοί συνεταιρισμοί παρότρυναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει μέχρι το τέλος του 2016 με μια πρόταση για στόχους αμμωνίας έως το 2030 που θα δημιουργούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός της Ευρώπης, θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και οικονομικά αποδοτικοί.

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση ο ευρωβουλευτής Julie Girling, υπεύθυνος για την κατάρτιση σχετικής έκθεσης, ανέφερε ότι γνωρίζει αγρότες έχουν κάνει πολλά και ότι έχει συζητήσει με τον Επίτροπο Γεωργίας Hogan για το πως μπορούν να γίνουν σχετικές αλλαγές στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ.

Σημειώνεται πως η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει σχετικής ψηφοφορίας στο ευρωκοινοβούλιο στο τέλος του Οκτωβρίου.Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου